Skip to Content
March 7–10, 2019 Piers 92 & 94

Pearl Lam Galleries

Pier 94 , Booth 506 Back to Exhibitors

Artists

Kwang Young Chun
Leonardo Drew
Carlos Rolón/Dzine
Golnaz Fathi
Dale Frank
Weigang Gao
Gonkar Gyatso
Tschang-Yeul Kim
David LaChapelle
Tianbing Li
Antony Micallef
Francis Ng
Peter Peri
Pino Pinelli
Kour Pour
Gatot Pujiarto
Yufen Qin
Deshu Qiu
Ged Quinn
Ri Ren
Yinka Shonibare MBE
Dong Ping Su
Xiaobai Su
Sinta Tantra
Thukral & Tagra
Yongliang Yang
John Young
Jian-Jun Zhang
Yangming Zhou
Jinshi Zhu

Pearl Lam Galleries
A Tiger-shaped Tally
Jinshi Zhu
2016