Skip to Content
March 7–10, 2019 Piers 92 & 94

Pearl Lam Galleries

Artists

 • Chun Kwang Young
 • Leonardo Drew
 • Carlos Rolön/Dzine
 • Golnaz Fathi
 • Dale Frank
 • Sam Francis
 • Gao Weigang
 • Gonkar Gyatso
 • Kim Tschang-Yeul
 • David LaChapelle
 • Li Tianbing
 • Antony Micallef
 • Robert Motherwell
 • Francis Ng
 • Peter Peri
 • Pino Pinelli
 • Kour Pour
 • Gatot Pujiarto
 • Qin Yufen
 • Qiu Deshu
 • Ged Quinn
 • Ren Ri
 • Yinka Shonibare MBE
 • Su Dong Ping
 • Su Xiaobai
 • Sinta Tantra
 • Thukral & Tagra
 • Yang Yongliang
 • John Young
 • Zhang Jian-Jun
 • Zhou Yangming
 • Zhu Jinshi
Non-Calligraphy
Zhu Jinshi
2016