Skip to Content
March 7–10, 2019 Piers 92 & 94

Pearl Lam Galleries

Pier 94 , Booth 506 Back to Exhibitors

Artists

 • Kwang Young Chun
 • Leonardo Drew
 • Carlos Rolón/Dzine
 • Golnaz Fathi
 • Dale Frank
 • Weigang Gao
 • Gonkar Gyatso
 • Tschang-Yeul Kim
 • David LaChapelle
 • Tianbing Li
 • Antony Micallef
 • Francis Ng
 • Peter Peri
 • Pino Pinelli
 • Kour Pour
 • Gatot Pujiarto
 • Yufen Qin
 • Deshu Qiu
 • Ged Quinn
 • Ri Ren
 • Yinka Shonibare MBE
 • Dong Ping Su
 • Xiaobai Su
 • Sinta Tantra
 • Thukral & Tagra
 • Yongliang Yang
 • John Young
 • Jian-Jun Zhang
 • Yangming Zhou
 • Jinshi Zhu
A Tiger-shaped Tally
Jinshi Zhu
2016