Skip to Content
March 7–10, 2019 Piers 92 & 94

Mizuma Art Gallery

Pier 94 , Booth 731 Back to Exhibitors

Artists

 • Aida Makoto
 • Amano Yoshitaka
 • Aoyama Satoru
 • Heri Dono
 • Du Kun
 • Eguchi Ayane
 • Ikeda Manabu
 • indieguerillas
 • Kaneko Tomiyuki
 • Kondoh Akino
 • Kosai Hori
 • Kumazawa Mikiko
 • Kurashige Jin
 • Mark Justiniani
 • Jim Lambie
 • Matsukage Hiroyuki
 • Miyanaga Aiko
 • Mori Junichi
 • Nasirun
 • Jun Nguyen-Hatsushiba
 • Okada Hiroko
 • Okamoto Ellie
 • Agung Prabowo
 • Susan Philipsz
 • Angki Purbandono
 • RongRong & inri
 • Tanada Koji
 • Tenmyouya Hisashi
 • Tsutsui Shinsuke
 • Usami Masahiro
 • Made Wianta
 • Yamaguchi Ai
 • Yamaguchi Akira
 • Yamamoto Ryuki
 • Yamamoto Masao
 • Albert Yonathan
 • Ken + Julia Yonetani
 • Robert Zhao Renhui
Crystal Palace: The Great Exhibition of the Works of Industry of all Nuclear Nations: USA
Ken + Julia Yonetani
2015