Skip to Content
March 5–8, 2020   Piers 90 and 94

ShanghART Gallery

Pier 94 , Booth 702 Back to Exhibitors

Artists

 • BIRDHEAD
 • David Diao
 • Ding Yi
 • Geng Jianyi
 • Lynn Hershman Lesson
 • Li Shan
 • Liang Shaoji
 • Ouyang Chun
 • Arin Rungjang
 • Sun Xun
 • Melati Suryodarmo
 • Apichatpong Weerasethakul
 • XU ZHEN®
 • Yang Fudong
 • Yu Youhan
 • Zeng Fanzhi
 • Zhang Enli
 • Robert Zhao Renhui
 • Zhao Yang
Roberta's Construction Chart #2
Lynn Hershman Leeson
1975

Current & Upcoming Exhibitions