Skip to Content
September 9-12, 2021   Javits Center

Tang Contemporary Art

Pier 94, Booth 712 Back to Exhibitors

Artists

 • Ai Weiwei
 • Adel Abdessemed
 • Cai Lei
 • Chen Danqing
 • Chen Shaoxiong
 • Christian Lemmerz
 • Dinh Q Le
 • Entang Wiharso
 • H.H. Lim
 • He An
 • Heri Dono
 • Huang Yong Ping
 • Jonas Burgert
 • Liu Qinghe
 • Mao Xuhui
 • Michael Kvium
 • Michelangelo Pistoletto
 • Michael Zelehoski
 • Natee Utarit
 • Niki de Saint Phalle
 • Peng Wei
 • Qin Qi
 • Rodel Tapaya
 • Rirkrit Tiravanija
 • Sakarin Krue-On
 • Shen Yuan
 • Sun Yuan, Peng Yu
 • Wang Du
 • Wang Yuping
 • Wu Wei
 • Xu Xiaoguo
 • Xu Qu
 • Yan Lei
 • YangJiang Group
 • Yang Jiechang
 • Yang Yong
 • Yuree Kensaku
 • Zhao Zhao
 • Zheng Guogu
 • Zhu Jinshi
Forbidden Colours
Adel Abdessemed
2018

Current & Upcoming Exhibitions