The Armory Show

de Sarthe Gallery

de Sarthe Gallery

Artists

Double Fly Art Center
Chen Zhen
Chu Teh-Chun
Liang Ban
Lin Jingjing
Lu Xinjian
Andrew Luk
Ma Sibo
Justin Shoulder
Richard Streitmatter-Tran
T'ang Haywen
Bernar Venet
Wang Guofeng
Wang Xin
Xin Yunpeng
Zao Wou-Ki
Zhou Wendou

de Sarthe Gallery
The Gallery
Wang Xin
2014–Ongoing