Skip to Content
March 5–8, 2020   Piers 90 and 94

10 Chancery Lane Gallery

Pier 92 , Booth 106 Back to Exhibitors

Artists

 • anothermountainman
 • Aung Myat Htay
 • Bui Cong Khanh
 • Cang Xin
 • Chan Dany
 • Sonia Mehra Chawla
 • Dinh Q. Lê
 • Atul Dodiya
 • Frog King
 • Maya Hewitt
 • Sutee Kunavichayanont
 • Lindy Lee
 • Carol Lee Mei Kuen
 • Li Wei
 • Htein Lin
 • Hung Liu
 • Ken Matsubara
 • Muchen and Shao Yinong
 • Nguyen Thai Tuan
 • Tuan Andrew Nguyen
 • Pan Jian
 • Tawatchai Puntusawasdi
 • Vandy Rattana
 • Rongrong and Inri
 • Moe Satt
 • Michael Shaowanasai
 • Shi Guorui
 • Manit Sriwanichpoom
 • The Propeller Group
 • Tun Win Aung and Wah Nu
 • Vu Dan Tan
 • Wang Keping
 • Xiao Lu
 • Yang Zhichao
 • John Young
Space Structure 85-9
Huang Rui
1985

Current & Upcoming Exhibitions