Skip to Content
March 5–8, 2020   Piers 90 and 94

Whitestone Gallery

Pier 92 , Booth 216 Back to Exhibitors

Artists

 • Aine Kinashi
 • Atsuko Tanaka
 • Chiyu Uemae
 • Go Yayanagi
 • Hebime
 • Jiro Takamatsu
 • Jiro Yoshihara
 • Katsuyoshi Inokuma
 • Kazuo Shiraga
 • Miwa Komatsu
 • Natsuyuki Nakanishi
 • Sadmasa Motonaga
 • Senkichiro Nasaka
 • Shozo Shimamoto
 • Shuji Mukai
 • Takesada Matsutani
 • Tetsuo Mizo
 • Toshimitsu Imai
 • Tsuyoshi Maekawa
 • Yasuo Sumi
 • Yayoi Kusama
 • Yoshitomo Nara
 • Yu Kawashima
 • Yuko Nasaka
untitled
TSUYOSHI MAEKAWA
1985

Current & Upcoming Exhibitions