Skip to Content
March 5–8, 2020   Piers 90 and 94

de Sarthe Gallery

Pier 92 , Booth 220 Back to Exhibitors

Artists

 • Double Fly Art Center
 • Chen Zhen
 • Chu Teh-Chun
 • Liang Ban
 • Lin Jingjing
 • Lu Xinjian
 • Andrew Luk
 • Ma Sibo
 • Justin Shoulder
 • Richard Streitmatter-Tran
 • T'ang Haywen
 • Bernar Venet
 • Wang Guofeng
 • Wang Xin
 • Xin Yunpeng
 • Zao Wou-Ki
 • Zhou Wendou
The Gallery
Wang Xin
2014–Ongoing

Current & Upcoming Exhibitions